maandag 14 september 2009

Thema Dag - Schatten van kinderen


T H E M A D A G

Schatten van kinderen
en dag voor ouders en begeleiders
van kinderen van 0 - 7 jaar

Datum: zondag, 1 november 2009

Locatie: Borgstichting, Vuurtonstraat 1A, 2032 KL Haarlem

Kosten: 50 euro, incl. biologische lunch


Een schat is een verborgen goed, die het waard is om te zoeken. Kinderen zijn onze grootste schatten.Wie zich kan verwonderen over kinderen, leert iets over zichzelf, over de onzichtbare schat die diep in ons verborgen zit: het kind in onszelf. Als je die schat kan ontmoeten, heb je een waardevolle vondst gedaan waarmee je je zelf en je eigen kind op een hele nieuwe manier kan ontmoeten, begrijpen en verstaan.

Met de inleiding en de diverse werkgroepen op deze dag willen we je vanuit antroposofische inzichten inspireren om nieuwe schatten op het spoor te komen. Hiermee reiken we je handvaten aan voor alledaagse opvoedsituaties.

Aanmelden, ( tot 22 oktober ) en uitgebreidere informatie: www.antrovista.nl/themadaghaarlem

Werkgroepen:

Marja Brakman zwangerschap en geboorte

Marijke de Vries schilderend schatten zoeken

Mandy van Bleek muziekschatten

Hilde Bolt dansen en bewegen vanuit het vrije kind

Willem Kamper de verborgen schat in onszelf

Desiree Orij luisteren naar kinderen

Tineke den Dulk stembevrijding

Eline van der Linde schatten van natuurlijk materiaal

Caro Pappot hoe verzorgen we de schat ?

Afke Roggeveen boetserend een schat aan waarnemingen ontdekken

Inge Tan proeven van de schat in het eten

Marianne de Nooij ‘de gouden schat’ - over religieuze opvoeding


Themadag Haarlem is een initiatief van :

Rineke Boerwinkel jeugdarts, antroposofisch consultatiebureau www.kinderspreekuur.nl

Barbara Gerlach kunstzinnig kindercentrum HET BONTE HUIS www.hetbontehuis.nl

Dieneke Pap biografische ouderschapsbegeleiding www.zichtopouderschap.nl


-------------------------------------------
Barbara Gerlach
HET BONTE HUISkunstzinnig kindercentrum


Geen opmerkingen:

Een reactie posten